» SPECIFICATION


 

-ช่องสัญญาณมากที่สุด 128 ช่อง เพื่อจัดการกับกลุ่มงาน
ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ
– กำหนดเสียงและชื่อ พร้อมการกำหนดริงโทนที่แตกต่างกัน 8 เสียง
รวมทั้งหมายเลขผู้โทรเข้ากับกลุ่มผู้ใช้/กลุ่มสนทนา 8 รายการ
– ระดับกำลังส่งปรับเปลี่ยนได้ เพื่อครอบคลุมพื้นที่การใช้งานสูงสุด
และประหยัดแบตเตอรี่
– ระยะห่างช่องสัญญาณสามารถตั้งโปรแกรมได้โหมด 12.5/25kHz.
-มีอิสระในการสื่อสารผ่านรีพีทเตอร์สำหรับพื้นที่กว้าง หรือจะไม่ใช้
รีพีทเตอร์แต่สนทนาอย่างอิสระกับอีกเครื่องหนึ่งสำหรับการสื่อสาร
ระหว่างเครื่องภายในอย่างง่ายดาย
ใช้งานง่าย
– จอแสดงผล LEDบนหน้าจอที่อ่านง่าย คอยเตือนผู้ใช้
เมื่อแบตเตอรี่อ่อน
– จอแสดงผลข้อความดอทแมทริกซ์ที่อ่านง่าย
– เตือนความแรงของสัญญาณด้วยตัวแสดงสถานะบนหน้าจอที่อ่านง่าย
– สัญญาณเตือนฉุกเฉิน และง่ายต่อการใช้โดยใช้ปุ่มเพียงปุ่มเดียว
เพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
– ตั้งการประทับเวลาบนข้อความเข้าที่บันทึกไว้ หรือตั้งการปลุกให้เตือน
เกี่ยวกับการนัดหมายที่สำคัญ
– ด้วยแบตเตอรี่ Li-Ion ทำให้ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาที่สุดเมื่อเทียบ
กับเครื่องในระดับเดียวกัน