» SPECIFICATION


 

– เปิดเครื่องมีเสียงดนตรี, ระบบการ SCAN โดยอัตโนมัติ,
– ฟังก์ชั่นล็อคคีย์แพคหน้าจอ, ระบบเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน,
– ระบบเปิด-ปิดแสงสว่างหน้าจออัตโนมัติเมื่อกดปุ่ม,
– สามารถโปรแกรมนามเรียกขานได้ 30 ช่วงความจำ,
– สามารถเลือกให้แสดงเป็นความถี่ หรือช่องใช้งาน,
– มี 5 มิเตอร์แสดงภาครับและภาคส่ง
– มีปุ่ม CALL TONE, โครงสร้างแข็งแรงพร้อมระบบ
– ระบายความร้อนด้วยฮิสซิ้งค์ด้านหลัง,
– สามารถใช้ร่วมกับเครื่องทุกยี่ห้อได้