● แบตเตอรี่,ถ่าน

  ถ่านชาร์จ WWR ขนาด AA และ AAA รุ่นต่างๆ
ถ่าน AA 900MAH หัวตัด
ถ่าน AA 1200MAH หัวตัด
ถ่าน AA 1400MAH หัวตัด
ถ่าน AA 1800MAH หัวตัด
ถ่าน AAA 900MAH หัวตัด และหัวนูน
ถ่านชาร์จ AA Sanyo Ni-MH
ถ่าน AA Sunyo รุ่น HR-3U 1000MAH
ถ่านชาร์จ AA Sanyo
ถ่าน AA Sunyo 700MAH
ถ่าน AA Sunyo 2100MAH
ถ่าน AA Sunyo 2500MAH
แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
 
 
กล่องถ่านวิทยุสื่อสารทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

● เสาวิทยุสื่อสาร

  เสาวิทยุมือถือ ทุกย่านความถี่
  เสาวิทยุมือถือ ทุกย่านความถี่
  เสาวิทยุมือถือ ทุกย่านความถี่
  เสาวิทยุมือถือ ทุกย่านความถี่
  เสาวิทยุสื่อสารติดรถยนต์ Kenji
เสา Kenji 5/8 สปริงสั้นกระปุกใส
เสา Kenji ซีโหลด CL-2E กระปุกใส
เสา Kenji ซีโหลด CL-2E ยาวกระปุกดำ
เสา Kenji ซีโหลด CL-2E ยาวกระปุกใส, อลูมิเนียม
  เสาวิทยุสื่อสารติดรถยนต์ TAXI PRO
เสาติดรถยนต์ TAXI PRO พร้อมเม้าท์แม่เหล็ก
  เสาวิทยุสื่อสารย่าน VR
เเสา VR ขนาดต่างๆ
  เสาวิทยุสื่อสารติดรถยนต์ย่าน CB และ ย่านVR
  เสาวิทยุสื่อสารติดบ้าน Dimond
เสาติดบ้าน Diamond F-23
เสาติดบ้าน Diamond F-100
  เสาวิทยุสื่อสารติดบ้านไดโพลน และ เสา V2
เสาไดโพลน 2 ห่วง ย่าน 245
เสาไดโพลน 4 ห่วง ย่าน 245
เสาไดโพลน 4 ห่วง 14-16
เสาไดโพลน 8 ห่วง ย่าน 245
เสาติดบ้าน V-2 แบบ 3ชั้น ขัดเงา ทุกย่าน
เสาติดบ้าน V-2 แบบ 3ชั้น กันฟ้า ทุกย่าน
เสาติดบ้าน V-2 แบบ 4ชั้น ขัดเงา ทุกย่าน
เสาติดบ้าน V-2 แบบ 4ชั้น กันฟ้า ทุกย่าน

● เมาท์ติดรถ

  เม้าท์ติดรถยนต์รุ่นต่างๆ
เม้าท์แม่เหล็ก
เม้าท์สุญญากาศ
เม้าท์ K-33
  เม้าท์ TOESU
เม้าท์แบบต่างๆ
   
   
   
   

● ไมโครโฟน,หูฟัง

  ไมโครโฟนแบบเล็ก FBI สายใส
  ไมโครโฟนเล็ก JDI
  ไมโครโพนหัวโต
  ไมโครโฟนสแตนด์ตั้งโต๊ะ

● เพาเวอร์ซัพพลาย

  Power Supply ยี่ห้อ Hammax
  Power Supply ยี่ห้อ Kaiwa
Power Kaiwa ขนาด 40 A
Power Kaiwa ขนาด 30 A
Power Kaiwa ขนาด 5 A
  Power Supply ยี่ห้อ Himax

● อุปกรณ์ทั่วไป

  สายนำสัญญาณทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
  ซองซิลิโคนวิทยุสื่อสารรุ่นต่างๆ
  ซองวิทยุสื่อสารแบบต่างๆ
ซองหนังวิทยุสื่อสารรุ่นต่างๆ
ซองผ้าวิทยุสื่อสารรุ่นต่างๆ
  ซองใส่วิทยุสื่อสารรุ่นต่างๆ
ซองใส่วิทยุสื่อสารแบบพลาสติกใส
ซองใส่วิทยุสื่อสารแบบหนังกระดุม ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
ซองใส่วิทยุสื่อสารแบบหนังแบบซิป คลิป ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
ซองใส่วิทยุสื่อสารแบบหนังกระดุมมีคลิป ทุกร่น ทุกยี่ห้อ
  เซฟเวอร์วิทยุสื่อสารรุ่นต่างๆ
   
   
   
   
  ที่แขวนวิทยุสื่อสารติดกำแพงรุ่นต่างๆ
  คลิปวิทยุสื่อสารรุ่นต่างๆ
คลิปหลังรุ่นต่าง
คลิปหลังแบบสปริงรุ่นต่างๆ
  ที่ตั้งวิทยุสื่อสารแบบตั้งโต๊ะ
  ที่ตั้งวิทยุสื่อสารบนรถยนต์แบบติดกระจก
  ขั้วต่อรวมรุ่นต่างๆ
BNC แบบต่างๆ
แจ๊คเม้าท์
ขั้วแปลง
ตัวหนอนตรง, 2ทาง และ 3ทาง
  เสาวิทยุสื่อสารติดบ้านไดโพลน และ เสา V2
เสาไดโพลน 2 ห่วง ย่าน 245
เสาไดโพลน 4 ห่วง ย่าน 245
เสาไดโพลน 4 ห่วง 14-16
เสาไดโพลน 8 ห่วง ย่าน 245
เสาติดบ้าน V-2 แบบ 3ชั้น ขัดเงา ทุกย่าน
เสาติดบ้าน V-2 แบบ 3ชั้น กันฟ้า ทุกย่าน
เสาติดบ้าน V-2 แบบ 4ชั้น ขัดเงา ทุกย่าน
เสาติดบ้าน V-2 แบบ 4ชั้น กันฟ้า ทุกย่าน