» SPECIFICATION


 
• ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเพียง 300 กรับ (พร้อมถ่าน 1,600 mAh BP-279)
พร้อมถ่าน 1600 mAh. BP-279
• กำลังส่งสูงสุด แต่กินไฟเพียงนิดเดียว ( 5 วัตต์ กินไฟเพียง 1.3A)
• 80 ช่องสัญญาณความถี่
• ช่องย่อยมากกว่า 50,000 ช่อง
– CTCSS (TONE SQUELCH) 51 โทน หรือ 2,040 ช่องย่อย
* มีโทนพิเศษสามารถตั้งได้ตามตามความพอใจ
– DTCS (DIGITAL TONE CODE SQUELCH) 512 โทน
– Built-in 2 TONE, 5 TONE
การตั้งรหัสเฉพาะเครื่องของแต่ละเครื่องและแต่ละกลุ่ม เพื่อความสะดวกในการเรียก
แต่ละเครื่องหรือเรียกเป็นกลุ่มจะสามารถเรียกได้เฉพาะในกลุ่มที่ตั้งรหัสกลุ่มเดียวกันนั้น
• โครงสร้างแข็งแกร่งสุดด้วยมาตรฐาน MILSTD 810C/D/E เวอรชั่นล่าสุด
• IP-67 กันน้ำที่ความลึก 1 เมตร 30 นาที
• วงจรถนอมเครื่อง [TIME OUT TIMER (TOT)]
ป้องกันการคีย์ค้าง หรือการกดส่งนานเกินไป(เลือกตั้งเวลาตัดได้)
• แบตเตอรี่พลังสูง (Lithium-icon)
• ประหยัดพลังงาน เมื่อเปิดเครื่องทิ้งไว้ถ้าไม่มีการรับส่งเกิน 1 นาที
เครื่องจะปรับเข้าสู่วงจรประหยัดพลังงาน
• BATTERY RECYLE ผลิตจากวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• SCRAMBLER FUNCTION เฉพาะผู้มี Scrambler unil เท่านั้น จึงจะรับฟังได้
สำหรับความปลอดภัยในการรับ-ส่ง
• DTMF / PAGER / CODE SQUELCH
ลักษณะการใช้งานแบบ PAGER เป็นการตั้งรหัสส่วนตัวของแต่ละเครื่อง
ในการรับส่งอีกแบบหนึ่งโดยใช้ DTMF CODE
• สามารถโปรแกรม ชื่อ,ความถี่ได้ทั้งตัวเลข และตัวอักษร ได้ 5 ตัวอักษร
• ปุ่มใช้งาน PO,P1,P2,P3 ปุ่มพิเศษสีแดง ปุ่มพิเศษสีดำ สามารถโปรแกรม
เป็นฟังก์ชั่นตามที่ส่องการเลือกจากฟังก์ชั่นตามที่ต้องการ เลือกจากฟังก์ชั่น List
ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์