» SPECIFICATION


 
วิทยุสื่อสาร CB ที่ไว้ใจได้เสมอในทุกสภาวะ
– ขนาดเล็กกระทัดรัด น้ำหนักเบาเพียง 370 กรัม
– กำลังส่งสูงสุดแต่กินไฟนิดเดียว
– 80 ช่องความถี่
– ช่องย่อยมากกว่า 20,000 ช่อง
– โครงสร้างแข็งแกร่งที่สุด ด้วยมาตรฐาน MILL STD 810E
– วงจรถนอมเครื่อง [TIME OUT TIMER (TOT)] ป้องกันการกดคีย์ค้าง
หรือการกดส่งนานเกินไป
– แบตเตอรี่พลังสูง เพียงพอต่อการใช้งานต่อเนื่องหลายวัน
– ประหยัดพลังงาน เมื่อเปิดเครื่องทิ้งไว้ถ้าไม่มีการกดส่ง
และไม่ได้รับสัญญาณใน 1 นาทีเครื่องจะปรับเข้าสู่
วงจรประหยัดพลังงาน
– 2 TONE, 5 TONE (UT-96) การตั้งรหัสเฉพาะตัวของแต่ละเครื่อง
และกลุ่มเพื่อความสะดวก
– SCRAMBLER FUNCTION เฉพาะผู้ที่มี SCRAMBLER UNIT เท่านั้น
จึงจะรับฟังได้สำหรับความปลอดภัยในการรับส่ง
การใช้ SCRAMBLER ทำให้ผู้ที่ไม่มี UNIT ดังกล่าว
รับฟังได้เป็นเสียงที่เพี้ยนออกไปจับใจความไม่ได้