» SPECIFICATION


 

– ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเพียง 300 กรัม
– กำลังส่งสูงสูด แต่กินไฟเพียงนิดเดียว
– ช่องย่อยมากกว่า 50,000 ช่อง
– CTCSS (TONE SQUELCH) 51 โทน หรือ 2,040 ช่องย่อย
– DTCS (DIGITAL TONE CODE SQUELCH) 512 โทน
– Built-in 2 TONE,5 TONE การตั้งรหัสเฉพาะเครื่องของแต่ละเครื่อง
และแต่ละกลุ่ม เพื่อความสะดวกในการเรียกแต่ละเครื่อง
หรือเรียกเป็นกลุ่ม จะสามารถเรียก
ได้เฉพาะในกลุ่มที่ตั้งรหัสกลุ่มเดียวกันเท่านั้น
– โครงสร้างแข็งแกร่งสุดด้วยมาตรฐาน MIL- STD810C/D/E
– IP-54 Dust-protection and Splash resistance
– ประหยัดพลังงาน เมื่อเปิดเครื่องทิ้งไว้ถ้าไม่มีการรับส่งเกิน 1 นาที
เครื่องจะปรับเข้าสู่วงจรประหยัดพลังงาน
– สามารถโปรแกรม ชื่อ,ความถี่ได้ทั้งตัวเลข และ
ตัวอักษร ได้ 5 ตัวอักษร
– ปุ่มใช้งาน P0, P1, P2, P3, ปุ่มพิเศษสีแดง, ปุ่มพิเศษสีดำ
สามารถโปรแกรมตามฟังก์ชั่น