บริษัท เวิลด์ วาย เรดิโอ จำกัด (WORLD WIRE RADIO CO., LTD.)
ที่อยู่ 9/12,14 หมู่ 3 ถนน ตลิ่งชันสุพรรณบุรี ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0-2403-3425-8, 08-1635-1458 แฟ็กซ์. 0-2403-3429
E-mail. [email protected]